LIPIEC 2022 – Kurs CAD – Komputerowe Wspomaganie projektowania Inżynierskiego


Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej serdecznie zapraszają wszystkich studentów kierunku Budownictwo i Architektura na kurs: CAD – Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego.

Kurs organizowany oraz prowadzony przez osoby z doświadczeniem dydaktycznym oraz dorobkiem praktycznym. Szkolenie kierowane jest w szczególności do osób, które w środowisku CAD stawiają pierwsze kroki. Kurs jest kursem branżowym kierowanym bezpośrednio do środowiska budowlańców lub architektów – przedstawione zostaną funkcje programu przyspieszające prace projektowe dla wybranej branży.

Pierwsze spotkania poświęcone będą na podstawy rysunku oraz optymalizację programu podczas procesu projektowania inżynierskiego. Na kolejnych spotkaniach uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami kreślenia komputerowego oraz skrótami przyspieszającymi prace w programie. Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi typami rysunków występującymi w ich branży. Ponad to zaprezentowane będą sposoby  najsprawniejszego drukowania oraz publikacji plików do formatu PDF oraz podstawy języka LISP do tworzenia własnych aplikacji programowych.

Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Więcej informacji oraz zapisy: KLIKNIJ TUTAJ