Opinie i ekspertyzy

Screen Shot 07-31-15 at 02.08 PMWykonujemy opinie i ekspertyzy dotyczące szerokiego zakresu problematyki budownictwa:

  • opinie i ekspertyzy stanu technicznego,
  • opinie i ekspertyzy techniczne analizujące możliwości realizacji zamierzenia budowlanego (remonty i adaptacje obiektów istniejących),
  • opinie i ekspertyzy techniczne uszkodzeń obiektów budowlanych,
  • inwentaryzacje architektoniczne i budowlane,
  • ekspertyzy i projekty z zakresu akustyki budowlanej i urbanistycznej,
  • inwentaryzacje 3D.