Wydawnictwo

Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej jest współwydawcą następujących publikacji:

  1. Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym / Fic Stanisław; [Red:] Fic Stanisław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014,
  2. Czas inżynierów / Franus Wojciech, Trochonowicz Maciej; [Red:] Franus Wojciech, Trochonowicz Maciej.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014,
  3. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA – 2014, nr 2, vol. 13,
  4. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA – 2013, nr 3, vol. 12,
  5. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA – 2013, nr 2, vol. 12,
  6. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA – 2013, nr 1, vol. 12,
  7. Ochrona i konserwacja ruin zamkowych – wybrane problemy i przykłady / [Red:] Szmygin Bogusław,Molski Piotr.- Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej,
  8. Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków /[Red:] Szmygin Bogusław.- Warszawa – Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Fundacja Politechniki Lubelskiej.